Tel. +387 51 211 424 | srdbl1926@gmail.com

srd_banja_luka_logo1

Oglas za prijem radnika u radni odnos

SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO BANJA LUKA

Trg srpskih junaka 1

Banja Luka                                                                                                                                   

Broj: 34-02/2022

Datum: 11.02.2022.godine

Na osnovu Odluke Upravnog odbora SRD Banja Luka od 07.02.2022. godine raspisuje se

Oglas za prijem radnika u radni odnos

Oglas se raspisuje za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, na radno mjesto:

Ribočuvar- 1 izvršioc.

USLOVI:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove i to:

  • da ima završenu najmanje srednju stručnu spremu;
  • da ima položen ribočuvarski ispit;
  • da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije;
  • da nije kažnjavan, ni da se protiv njega ne vodi krivični, niti prekršajni postupak za krivična djela ili prekršaje vezane za protivzakonit ribolov.
  • poželjno da ima radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje šest mjeseci;

Informacije o konkursu mogu dobiti lično u kancelariji Društva, na adresi Trg srpskih junaka 1 ili na broj telefona: 051/211-424.

Svi zainteresovani kandidati prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju lično u kancelariji Društva ili na adresu Trg srpskih junaka 1, 78 000 Banja Luka.

Oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja.

Predsjednik UO SRD BL

                                                                                               Dragan  Petrušić

Scroll to top