Tel. +387 51 211 424 | srdbl1926@gmail.com

Vladan_Kos_Memorijalni_Kup_Krupa

Memorijalni kup “VLADAN KOS” – 2018

Memorijalni kup “VLADAN KOS” – 2018

Poštovani ribolovci,

Memorijalni kup Vladan Kos bice odrzan dana 13.05.2018 god.(nedelja)u mjestu Krupa na Vrbasu, na ušću Krupe u Vrbas, sa početkom 9:00 časova. Na takmicenju ce se primjenjivati FIPS pravilnik. Lovi se vjestackim mamcima bez kontra kuke. Lov je dozvoljen isključivo sa obale bez ulaska u vodu. Svaki takmicar treba da ima MEREDOV za prihvatanje ribe.  Svaka ulovljena riba se boduje i vraća u vodu. Bodovanje će se vršiti na principu jedna riba jedan bod. Broj mjesta je ograničen na 30 takmicara

Kotizacija za takmičenje iznosi  20KM . Uplate se mogu izvršti na broj računa: NLB banka ŽR. 5620998132783328  /  Svrha doznake : “Memorijal Vladan Kos – Kotizacija” / PRIMALAC:Sportsko Ribolovno Društvo Banja Luka. U kotizaciju je uračunato piće, svečani ručak, dozvola za ribolov…

Uplate se mogu vrsiti do 8.Maja.

Uplatnice ponjeti sa sobom na dan takmicenja.

Molimo takmičare iz drugih država da izvrše prijavu do 8 Maja a uplate mogu izvršiti na licu mjesta na dan takmicenja.

Kontakt osoba: Bojan Šurlan

Instagram: fisher_man89

E-mail: bojan-surlan@hotmail.com

Mob:  065/973-314

Scroll to top