Tel. +387 51 211 424 | srdbl1926@gmail.com

Jubilej – 90 godina SRD Banja Luka

Sportsko ribolovno društvo Banja Luka će 12- tog novembra Svečanom akademijom obilježiti 90-tu godišnjicu svog postojanja i rada. Tom prilikom će se evocirati uspomene na sve značajnije aktivnosti ovoga društva od njegovog osnivanja, davne 1926. godine, pa do današnjih dana.

Da će se imati šta reći i spomenuti svima nama je poznato, jer se radi o jednom od najvećih i najorganizovanijih sportsko ribolovnih društava na ovim prostorima.

Ovo je društvu koje:

  •   jedino u RS ima vlastito mrestilište i koje od 1936. godine vlastitom mlađi poribljava svoje vode,
  •   u svojim redovima dugi niz godina ima šampione RS I BiH i brojne takmičare reprezentativnog statusa,
  •   reporezentativce BiH koji su osvojili treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u FF 2015. godine,
  •   sportske sudije najvišeg ranga, i brojne veoma uspješne i cijenjene sportske radnike,
  •   mlade takmičare pred kojima tek predstoje sportski uspjesi,
  •   kadrove za organizaciju najvećih međunarodinih takmičenja i drugih sportskih događaja,
  •   društvo koje dugi niz godina uspješno poribljava i čuva riblji fond u svojim rijekama i jezerima,
  •   ima zapažene EKO aktivnosti,
  •   značajno doprinosi radu SRS Republjike Srpske i krovnog saveza.

Kako je to već uobičajeno na ovakvim jubilejima i na ovome će se istaći i nagraditi najbolji  i svi oni koji  doprinose njihovim uspjesima.

Svečana akademija je zakazana za 12.11.2016. godine, a na nju su pored delegata skupštine i drugih organa društva pozvani i brojni gosti. Posebni pozivi će biti upućeni  sportsko ribolovnim društvima iz: Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske,  F.BiH,  i većem broju SRD iz Republike Srpaske sa kojima ovo društvo  ima dugogodišnju saradnju.

Scroll to top