Tel. +387 51 211 424 | srdbl1926@gmail.com

Poribljavanje srd banja luka

Mrijestilište KLAŠNIK

Kao najvažnijoj aktivnosti društva, poribljavanju se daje veliki značaj i ulažu značajna sredstva. Kako bi se nastavio kuntinuitet obogaćivanja naših voda svake godine vrši se poribljavanje sa mlađi potočne pastrmke, a u dva navrata od 2000.god. poribljeno je i sa lipljenskom mlađu. U okviru društva posjedujemo mrestilište potočne pastrmke, koje nam obezbjeđuje mlađ za vlastito poribljavanje a određenu količinu ustupamo okolnim društvima u vidu pomoći….

Scroll to top