Open post
Vladan_Kos_Memorijalni_Kup_Krupa

Memorijalni kup “VLADAN KOS” – 2018

Memorijalni kup “VLADAN KOS” – 2018

Poštovani ribolovci,

Memorijalni kup Vladan Kos bice odrzan dana 13.05.2018 god.(nedelja)u mjestu Krupa na Vrbasu, na ušću Krupe u Vrbas, sa početkom 9:00 časova. Na takmicenju ce se primjenjivati FIPS pravilnik. Lovi se vjestackim mamcima bez kontra kuke. Lov je dozvoljen isključivo sa obale bez ulaska u vodu. Svaki takmicar treba da ima MEREDOV za prihvatanje ribe.  Svaka ulovljena riba se boduje i vraća u vodu. Bodovanje će se vršiti na principu jedna riba jedan bod. Broj mjesta je ograničen na 30 takmicara

Kotizacija za takmičenje iznosi  20KM . Uplate se mogu izvršti na broj računa: NLB banka ŽR. 5620998132783328  /  Svrha doznake : “Memorijal Vladan Kos – Kotizacija” / PRIMALAC:Sportsko Ribolovno Društvo Banja Luka. U kotizaciju je uračunato piće, svečani ručak, dozvola za ribolov…

Uplate se mogu vrsiti do 8.Maja.

Uplatnice ponjeti sa sobom na dan takmicenja.

Molimo takmičare iz drugih država da izvrše prijavu do 8 Maja a uplate mogu izvršiti na licu mjesta na dan takmicenja.

Kontakt osoba: Bojan Šurlan

Instagram: fisher_man89

E-mail: bojan-surlan@hotmail.com

Mob:  065/973-314

Open post
Memorijali_Kup_Vlada_Kos

Memorijalni Kup – VLADAN KOS 2017

Poštovani ribolovci i ljubitelji varaličarenja,

Obavještavamo Vas da će prvi memorijalni KUP ,,VLADAN KOS,, biti  održan 14.05.2017 god.(nedelja) u organizaciji SRD Banja Luka u mjestu Krupa na Vrbasu, na ušću rijeke Krupe u Vrbas, sa početkom u 9h.Takmičenje će se održati na rijeci Krupi, po pravilima FIPS-a . Loviće se vještackim mamcima bez kontra kuka, lovi se isključivo sa obale bez ulaska u vodu,svaki takmičar treba da ima meredov za prihvatanje ribe.Bodovanje ce se vršiti na principu jedna riba jedan bod. Kotizacija po takmičaru će iznositi 20KM. U kotizaciju su uračunati hrana,piće,zahvalnice…

Sve dodatne informacije možete dobiti na na fb profilu, e mail adresi
bojan-surlan@hotmail.com ili na broj telefona 065/973-314. Ubijeđeni smo da će memorijalni KUP ,,VLADAN KOS,, prerasti u tradicionalnu manifestaciju …

Open post
memorijalni vladan kos

Završen prvi memorijalni KUP ,,VLADAN KOS,,

Prvi memorijalni KUP ,,VLADAN KOS,, u organizaciji SRD Banja Luka je i pored loših vremenskih uslova okupio ogroman broj ljubitelja ribolovnog sporta i prirode. Prijavljano je ukupno  34  takmičara a ulovljana je 41 riba. Da bi takmičenje prošlo u ferplej duhu pobrinuo se glavni sudija takmičenja Marinko Popović sa velikim brojem sektorskih sudija. Prvo mjesto je pripalo Aleksandru Šurlanu a odmah za njim su takmičari Mario Šimunović te Boris Ladan. Već je sada jasno da će memorijalni kup ,,Vladan Kos,, prerasti u tradicionalno takmičenje i ubjeđeni smo da će već sledeće godine okupiti još veći broj ribolovaca.

 Vladan_Kos_2016_1 memorijalni kup Valad Kos

Open post
Sportsko_ribolovno_drustvo_banja_luka

Memorijalni KUP ,,VLADAN KOS,, 2016

Poštovani ribolovci i ljubitelji varaličarenja,

Obavještavamo Vas da će prvi memorijalni KUP ,,VLADAN KOS,, biti  održan 15.05.2016 god.(nedelja) u organizaciji SRD Banja Luka u mjestu Krupa na Vrbasu, na ušću rijeke Krupe u Vrbas, sa početkom u 9h.Takmičenje će se održati na rijeci Krupi, po pravilima FIPS-a . Loviće se vještackim mamcima bez kontra kuka, lovi se isključivo sa obale bez ulaska u vodu,svaki takmičar treba da ima meredov za prihvatanje ribe.Bodovanje ce se vršiti na principu jedna riba jedan bod.Kotizacija po takmičaru će iznositi 20KM. U kotizaciju su uračunati hrana,piće,zahvalnice… Žiro račun za uplatu kotizacije će biti objavljen u toku naredne sedmice.

Sve dodatne informacije možete dobiti na na fb profilu, e mail adresi
bojan-surlan@hotmail.com ili na broj telefona 065/973-314. Ubijeđeni smo da će memorijalni KUP ,,VLADAN KOS,, prerasti u tradicionalnu manifestaciju …

memorijalni kup Vladan Kos

Scroll to top